Bình Thuận tăng cường quản lý tài nguyên nước

ThienNhien.Net –UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận được biết đến là tỉnh có nhiều con sông lớn chảy qua như sông Cà Ty, sông La Ngà, sông Quao… Tuy nhiên, trong thời gian qua việc xả chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước vẫn thường xuyên diễn ra. Hoạt động của các cơ sở làng nghề, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến tinh bột mỳ, trang trại chăn nuôi heo… gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước phổ biến ở nhiều nơi, đặc biệt là thượng nguồn các lưu vực sông Dinh, sông Giêng, sông La Ngà…

Để cải thiện tình hình và chất lượng nguồn nước lưu vực sông đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng cấp nước sạch cho hoạt động kinh tê – xã hội, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh điều tra thống kê và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm và đề xuất giải pháp xử lý; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các biện pháp công trình và phi công trình để giảm thiểu tác hại, khắc phục hậu quả do nước gây ra, bảo vệ các khu vực có nguy cơ bị lũ lụt, hạn hán. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần kiểm soát chặt chẽ việc khai thác rừng đầu nguồn, quản lý bảo vệ phát triển rừng, khôi phục rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn đã bị suy thoái.

Văn bản cũng nêu rõ, các sở ban ngành khác có liên quan cần phối hợp quản lý, xem xét kỹ các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng xả chất thải vào môi trường nước sông. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp xả chất thải không phù hợp pháp luật bảo vệ môi trường sẽ nghiêm túc xử lý.