Yên Bái quy định quản lý hoạt động khoáng sản

ThienNhien.Net –UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về việc quản lý hoạt động khoáng sản với mong muốn sẽ có thể quản lý chặt chẽ hơn nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, tránh tác động tiêu cực từ các hoạt động khai thác đến môi trường xung quanh.

Quyết định này được ban hành kèm theo các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, ngành và các nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản tại Yên Bái. Trong đó, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có báo cáo đánh giá hoạt động khai thác và bản cam kết bảo vệ môi trường mới được cấp phép hoạt động khoáng sản.