Góp ý quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Tp. Hải Phòng

ThienNhien.Net – Ngày 11/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản góp ý việc xây dựng Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020.

Vườn Quốc gia Cát Bà (Ảnh: ThienNhien.Net)

Bộ đã đưa ra một số ý kiến, yêu cầu bổ sung thêm nội dung, thông tin, số liệu cập nhật chính xác để hoàn thiện quy hoạch.

Cụ thể, đối với vấn đề quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, Hải Phòng cần bổ sung số liệu về kết quả bồi tụ ở các bãi bồi ven sông, ven biển để làm cơ sở dự báo, xác định diện tích đất có thể bổ sung vào diện tích đất rừng phòng hộ hàng năm và đảm bảo các chỉ tiêu về đất rừng phòng hộ, đặc dụng theo phân bổ. Đồng thời, xác định cụ thể vị trí, đối tượng dự kiến trồng và nâng cấp rừng trồng tại Vườn Quốc gia Cát Bà cũng như bổ sung danh mục các loài cây triển vọng cho việc nâng cấp rừng trồng nói chung.

Ngoài ra, thành phố cũng cần có quy hoạch cụ thể về việc xây dựng lực lương tham gia quản lý bảo vệ rừng, quy hoạch về phòng cháy chữa cháy.