Khai mạc Hội thảo về phát triển bền vững của UPU

ThienNhien.Net – Ngày 26/6/2012 tại TP.Hồ Chí Minh, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Hội thảo khu vực lần thứ hai về phát triển bền vững cho các doanh nghiệp bưu chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ảnh: UPU

Hội thảo sẽ đề cập đến 3 vấn đề trụ cột của phát triển bền vững gồm: các vấn đề về môi trường, kinh tế và xã hội. Mỗi vấn đề sẽ đề cập tới những nội dung chuyên sâu cũng như những tác động tới bưu chính và người lao động trong ngành. Các đại biểu của các nước và các tổ chức quốc tế tham dự sẽ trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh các vấn đề về môi trường, xã hội và kinh tế, làm cơ sở để xây dựng các thứ tự ưu tiên và chương trình hành động cho khu vực về các trụ cột của phát triển bền vững cho ngành bưu chính trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, Hội thảo còn có cơ hội được chia sẻ và cập nhật thông tin về thực tế triển khai các vấn đề trên của các đại biểu đến từ ENDA Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh…

Hội thảo sẽ tiếp tục cho đến ngày 28/6/2012.