Phê duyệt Quy hoạch cấp nước TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch cấp nước TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu 100% dân cư khu vực nội thành cũ và 98% dân cư khu vực nội thành mới, khu vực ngoại thành được sử dụng nước sạch vào năm 2015 và đến năm 2025, tỷ lệ này đạt 100%.

Quy hoạch cũng nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2015 đạt 32%, đến năm 2025 đạt 25%.

Mở rộng phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước ra ngoại thành; cải thiện và nâng cao điều kiện vệ sinh, sức khỏe người dân vùng nông thôn.

Dự báo tổng nhu cầu sử dụng nước của thành phố năm 2015 là 2.750.000 m3/ngđ và đến năm 2025 là 3.570.000 m3/ngđ.

Theo Quy hoạch, tổng công suất các nhà máy nước toàn thành phố năm 2015 là 2.840.000 m3/ngđ và tăng lên 3.700.000 m3/ngđ vào năm 2025.

Các nguồn nước được sử dụng từ: Sông Đồng Nai (có sự điều tiết của hồ Trị An); sông Sài Gòn (có sự điều tiết của hồ Dầu Tiếng và hồ Phước Hòa); kênh chính Đông (có sự điều tiết của hồ Dầu Tiếng và từ hồ Phước Hòa).

Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng nguồn nước trực tiếp từ các hồ Dầu Tiếng, Trị An, Phước Hòa đáp ứng yêu cầu sản xuất và cấp nước an toàn, hiệu quả.

Về nước ngầm, giai đoạn đến 2025 sẽ khai thác nước ngầm quy mô công nghiệp với lưu lượng khoảng 100.000 m3/ngày. Các giếng khoan quy mô nhỏ, giếng khoan hộ gia định phải ngừng hoạt động theo lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm của thành phố.

TP Hồ Chí Minh cũng sẽ xây dựng mới 2 trạm tăng áp là trạm bơm Bình Chánh, trạm bơm Nhà Bè.

Kinh phí thực hiện Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 khoảng 68.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2015, đầu tư xây dựng nhà máy nước Thủ Đức III, Tân Hiệp giai đoạn II và mạng lưới đường ống cấp nước khoảng 15.000 tỷ đồng.