Phê duyệt khung chính sách tái định cư dự án nguồn lợi ven biển

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách tái định cư của dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện khung chính sách tái định cư theo đúng nội dung đã phê duyệt.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh tham gia dự án phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư của các Tiểu dự án thuộc phạm vi của tỉnh.

Được biết, mục tiêu của dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” là nâng cao việc quản lý nguồn lợi ven biển nhằm hỗ trợ cho nghề cá bền vững tại một số tỉnh ven biển Việt Nam. Những mục tiêu này có thể đạt được thông qua tăng cường năng lực thể chế nhằm quản lý nguồn lợi một cách bền vững hỗ trợ ngành thuỷ sản; đẩy mạnh các thực hành tốt cho nuôi trồng thuỷ sản bền vững; thực hiện các thực hành tốt cho khai thác thuỷ sản ven bờ bền vững.

Dự án sẽ được thực hiện tại 8 tỉnh ven biển gồm: Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh (nhóm các tỉnh bắc Trung bộ); Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà (nhóm các tỉnh Nam Trung bộ); Cà Mau và Sóc Trăng (nhóm các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long).