Tập trung xử lý vi phạm đất nông nghiệp

Lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp để xây dựng trái phép diễn ra ở một số địa phương là vấn đề được cử tri phản ánh nhiều lần, đồng thời được đại biểu HĐND TP Hà Nội chất vấn tại các kỳ họp gần đây.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tổng diện tích đất nông nghiệp tại địa bàn các xã, phường, thị trấn do UBND các quận, huyện, thị xã rà soát gồm hơn 132.000ha, trong đó có 744ha sử dụng vi phạm; tổng diện tích đất công, đất chưa sử dụng tại các xã, phường, thị trấn do UBND các quận, huyện, thị xã rà soát gồm gần 30.000ha, trong đó có 665ha đất sử dụng vi phạm. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến 2017, toàn thành phố mới xử lý, khắc phục vi phạm được 279ha (đạt 37,5%) đất nông nghiệp; xử lý, khắc phục 163ha (đạt 24,6%) đất công, đất chưa sử dụng bị lấn chiếm.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan để đánh giá, phân loại vi phạm, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật để đề xuất, báo cáo UBND thành phố các biện pháp xử lý. Sở sẽ tham mưu cho UBND thành phố giao UBND cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác định hành vi vi phạm và áp dụng các biện pháp buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện…

Các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt, nhưng chủ sử dụng đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng làm nhà ở, nay phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp (đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ, kê khai đăng ký làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.