Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban cùng hai Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Nhiệm vụ của Ban là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, tham gia xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2015.

Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo…

Trong giai đoạn 2006 – 2010:

– Khoảng 5 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với mức vay bình quân khoảng 6 – 7 triệu đồng/lượt/hộ.

– 3,7 triệu lượt người nghèo được hướng dẫn cách làm ăn.

– 100.000 lao động nghèo được dạy nghề miễn phí, trong đó trên 60% đã tìm được việc làm, tự tạo việc làm…