Bổ sung phí xác nhận nguyên liệu, chứng nhận thủy sản khai thác

ThienNhien.Net – Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) vừa đề xuất dự thảo Đề án “Bổ sung lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác” để lấy ý kiến đóng góp từ các Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản địa phương và doanh nghiệp.

Theo đó, các đối tượng phải nộp lệ phí là tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hay chứng nhận thủy sản khai thác.

Mức thu lệ phí thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác là cố định và bằng với mức thu với các thủ tục hành chính đang thực hiện là 40.000 đ/lần. Đối với thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, mức lệ phí không cố định mà phụ thuộc và khối lượng nguyên liệu đề nghị xác nhận,với những mức thu dự kiến cụ thể như sau: dưới 5 tấn thu 40.000 đ/lần, từ 5 – 10 tấn thu 70.000 đ/lần từ 10 đến 15 tấn thu 100.000 đ/lần, từ 15 đến 20 tấn thu 125.000 đ/lần và trên 20 tấn thu 150.000 đ/lần.

Theo dự thảo, cơ quan trực tiếp thu sẽ được giữ lại 90% nguồn thu từ lệ phí và nộp 10% còn lại nộp cho ngân sách nhà nước.

Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản uớc tính mỗi năm sẽ cấp khoảng 50.000 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và 20.000 giấy chứng nhận thủy sản khai thác.