Đưa kiến thức phòng chống thiên tai vào trường học

ThienNhien.Net – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản số 2132/CT-BGDĐT công bố Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.

Theo đó từ năm 2012 – 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào hai lĩnh vực bao gồm xây dựng đề án biên soạn tài liệu, đưa nội dung kiến thức về phòng chống giảm nhẹ thiên tai vào trong nhà trường, tổ chức dạy thí điểm, bồi dưỡng cho giáo viên và xây dựng đề án thu thập xử lý thông tin trước, trong và sau thảm họa nhằm đưa ra được những biện pháp ứng phó kịp thời.

Kế hoạch đề ra 10 nhóm giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; đồng thời, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục.