Xử lý thiếu quyết liệt, cơ sở ô nhiễm đối phó

ThienNhien.Net – “UBND TP.HCM sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ liên quan nếu phát hiện có vi phạm trong quá trình tham mưu, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn” – Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang vừa nhấn mạnh như trên.

Ông Cang cũng yêu cầu các quận/huyện, sở/ngành rà soát và chấn chỉnh việc kiểm tra, tham mưu, giải quyết đơn thư của nhân dân trong việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các cơ quan trên phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND TP, hiện vẫn còn nhiều trường hợp chậm trễ kiểm tra, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh ô nhiễm môi trường của người dân. Việc xử lý chậm trễ, chưa triệt để dẫn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không chấp hành hoặc đối phó làm ô nhiễm môi trường vẫn tiếp diễn và có xu hướng tăng.