Cần tăng kinh phí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 23/5, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG) tổ chức Hội thảo quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và tìm nguồn tài chính cho quản lý ô nhiễm công nghiệp.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Lê Kế Sơn tới dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Quốc hội, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Bộ Tài chính, Tổng cục Môi trường, chuyên gia Dự án VPEG và 12 Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Hội đồng nhân dân (8 tỉnh tham gia Dự án VPEG cùng với TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Hải Phòng).

Toàn cảnh buổi hội thảo (Ảnh: Vea.gov.vn)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Kế Sơn cho biết, đây là hội thảo khoa học và thực tiễn, với mục tiêu tham khảo ý kiến với các cơ quan, ban, ngành liên quan về cải tiến hoạt động quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường ở cả cấp quốc gia và địa phương, là cơ sở xây dựng luận cứ đề xuất trình Chính phủ và Quốc hội tăng 1% ngân sách nhà nước cho kinh phí sự nghiệp môi trường lên một con số thích hợp; đề xuất sửa đổi Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT.

Từ năm 2006 đến nay, chi thường xuyên cho sự nghiệp bảo vệ môi trường từ nguồn ngân sách nhà nước đã duy trì ở mức không dưới 1% tổng chi ngân sách. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, mức chi hiện tại còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh các vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường ngày một gia tăng. Do đó, việc tăng nguồn kinh phí và sử dụng hiệu quả hơn nguồn kinh phí này là những yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết phải tăng nguồn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất này cũng phù hợp với yêu cầu của Bộ Chính trị (Nghị quyết 41) phải “tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế”. Việc đề xuất trên cũng được kèm theo lộ trình, theo đó từ thời kỳ ổn định ngân sách mới tới đây (từ năm 2016) đạt mức 1,5% và đạt mức 2% cho thời kỳ ổn định ngân sách mới tiếp theo.