Giải cứu ba cá thể khỉ quý

ThienNhien.Net – Ngày 17/05/2012, nhận được tin báo từ một người dân tại thành phố Huế phản ánh về trường hợp một nhà dân đang nuôi nhốt một cá thể khỉ qua đường dây nóng 18001522, ENV đã nhanh chóng chuyển thông tin này tới Hạt Kiểm lâm thành phố Huế.

Ngay ngày hôm sau 18/05, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà dân nói trên và phát hiện hai cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta) và một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides).

Hiện ba cá thể khỉ này đang được chăm sóc tại Hạt Kiểm lâm thành phố Huế và sẽ được thả về khu bảo tồn thiên nhiên trong thời gian tới.