Đề xuất thành lập Khu bảo tồn biển Cần Giờ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM vừa có văn bản gửi Tổng cục Thủy sản về đề xuất thành lập Khu bảo tồn biển Cần Giờ.

Đảo Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, thuộc huyện Cần Giờ, TPHCM có tổng diện tích trên 75.000 ha, được xem là một trong những khu rừng ngập mặn ven biển lớn nhất cả nước. Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ có đa dạng sinh học cao, có nhiều loài động thực vật đặc hữu, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đồng thời, phía ngoài khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ có đảo Thạnh An, thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm cách TPHCM khoảng 70km về phía đông, nếu tính từ trung tâm huyện Cần Giờ thì đảo cách khoảng 8km theo đường thẳng và nằm biệt lập với huyện Cần Giờ. Xã Thạnh An có ba ấp Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng; trong đó, ấp Thạnh Hòa và Thạnh Bình nằm trên đảo Thạnh An, ấp Thiềng Liềng nằm trên đảo Thiềng Liềng riêng biệt. Đây là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, thuận lợi cho việc phát triển các mô hình du lịch văn hóa cộng đồng.

Mặt khác, các công trình nghiên cứu gần đây cho thấy, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ có 178 loài cá, thuộc 111 giống, 56 họ, 19 bộ. Trong đó, có 13 loài cá nuôi làm thực phẩm; 16 loài cá nuôi làm cảnh; 3 loài có giá trị làm thuốc; 9 loài trong Sách đỏ Việt Nam thuộc 8 giống, 7 họ và 5 bộ trong Sách đỏ Việt Nam ở mức phân hạng sẽ nguy cấp, chiếm 5,06% tổng số loài cá ở rừng ngập mặn Cần Giờ. Đến năm 2015, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ được xác định có 282 loài cá, thuộc 180 giống, 83 họ và 24 bộ. Trong đó, có 32 loài cá kinh tế; 18 loài cá nuôi làm cảnh; 9 loài trong Sách đỏ Việt Nam.

Vùng cửa sông ven biển ở Cần Giờ bao gồm cả rừng ngập mặn Cần Giờ có vai trò quan trọng không chỉ có nguồn lợi thủy sản phong phú và đa dạng, nhiều loài có giá trị kinh tế cao, giá trị khoa học, bảo tồn nguồn gen (trong Sách đỏ Việt Nam) mà còn có hệ sinh thái thủy vực, hệ sinh thái rừng ngập mặn vô cùng quan trọng.

Vì vậy, căn cứ các cơ sở pháp lý, thực trạng tài nguyên biển Cần Giờ và tổng quan tài liệu có liên quan về tài nguyên biển trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM đề nghị Tổng cục Thủy sản xem xét đưa Khu bảo tồn biển Cần Giờ vào danh mục các khu bảo tồn biển thuộc quy hoạch bảo vệ và khai thác thủy sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai thực hiện trong thời gian tới, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, ven biển theo đúng chủ trương, mục tiêu mà Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.