Chi 5 tỷ USD cho việc khôi phục và bảo tồn thiên nhiên

Đó là cam kết của các tổ chức từ thiện và nhà đầu tư cho việc khôi phục và bảo tồn thiên nhiên.

Khoản tiền này này được cam kết tại một sự kiện bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), quỹ sẽ tập trung vào mục tiêu với sáng kiến “30 by 30”, nhằm bảo vệ 30% đất và nước trên hành tinh trong thập kỷ tới.

Ảnh minh họa

Các nhà khoa học và các nhà bảo tồn cho biết đây là chìa khóa để bảo vệ đa dạng sinh học, bao gồm hàng triệu loài động thực vật và các quá trình tự nhiên trong các hệ sinh thái như rừng nhiệt đới, đại dương, đang bị đe dọa bởi hoạt động do con người điều khiển như nông nghiệp, công nghiệp, đánh bắt cá và phát thải khí nhà kính.

Theo Công ước về Đa dạng sinh học – một cơ chế liên chính phủ do Liên hợp quốc dẫn đầu đàm phán về vấn đề đa dạng sinh học toàn cầu, cần khoảng 150 tỷ USD mỗi năm để thực hiện việc bảo tồn đa dạng sinh học và đây được gọi là các sáng kiến ​​tích cực với thiên nhiên nhằm ngăn chặn sự suy thoái của thiên nhiên , tuy nhiên phải cần tới 1000 tỷ USD mỗi năm để đẩy lùi và đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học.

Những cam kết này đã góp phần thu hẹp khoảng cách về tài trợ đa dạng sinh học.