Chương trình trao đổi giữa ASEAN và AU

Chương trình trao đổi giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh Châu Phi (AU) diễn ra tại Cộng hòa Malawi từ 01 -> 08/7/2012 dành cho các ứng viên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ. Sẽ có 6 ứng viên từ ASEAN được lựa chọn và nhận được hỗ trợ tài chính tham gia chương trình.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Hạn chót đăng ký: 29/5/2012.

Thời gian thông báo kết quả: 01/6/2012.

Download Mẫu đơn đăng ký tại: Application Form

Download Mẫu thư giới thiệu tại: Reference Letter Form.