Quản lý các hồ chứa lớn bằng camera

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa yêu cầu Cục Quản lý xây dựng công trình (Tổng cục Thủy lợi) chỉ đạo lắp đặt camera tại các hồ chứa lớn đang thi công.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Cùng với đó sẽ lắp đặt các thiết bị đo thông số tự động và camera tại các hồ chứa lớn phục vụ quản lý vận hành hồ chứa.

Đồng thời những thông tin thu được từ các thiết bị này sẽ kết hợp chia sẻ thông tin tới Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương phục vụ phòng chống lũ lụt cho hạ du, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Tổng cục Thủy lợi sẽ chủ trì triển khai dự án xây dựng phần mềm, trang thiết bị thu nhận, xử lý, theo dõi thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành phòng chống lụt bão và tăng cường thông tin từ các hồ chứa, hệ thống thông tin quản lý nghề cá.