Tổng rà soát, di dời cơ sở gây ô nhiễm ở Hà Nội

ThienNhien.Net – Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của UBND TP Hà Nội phê bình UBND quận Long Biên.

Trước đó, UBND TP Hà Nội, Sở TN&MT đã đôn đốc, nhắc nhở song quận này vẫn chưa tổng hợp, báo cáo các cơ sở gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch trên địa bàn. UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND quận Long Biên khẩn trương hoàn thành báo cáo danh mục các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch trên địa bàn, gửi Sở TN&MT.

Ngoài ra, thông báo trên còn yêu cầu tổ giúp việc của ban chỉ đạo di dời cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở phải di dời và 12 quận nội thành sớm khảo sát thực tế và xây dựng danh mục, tiêu chí và lộ trình, biện pháp di dời.