Huyện Ba Bể tập huấn điều tra kiểm kê rừng

ThienNhien.Net – Tin từ Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn cho biết huyện Ba Bể vừa tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, kiểm kê rừng cho các Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 16 xã, thị trấn trong địa bàn.

Ảnh: backan.gov.vn

Các đại biểu đã được giới thiệu các lĩnh vực liên quan đến kiểm kê rừng và hướng dẫn cụ thể các kỹ thuật, phương pháp thực hiện. Hội nghị giúp các nhà quản lý nắm bắt toàn diện về diện tích và chất lượng rừng, diện tích đất lâm nghiệp (chưa có rừng) gắn với chủ thể quản lý, để từ đó thiết lập hồ sơ quản lý rừng của địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất chưa có rừng hàng năm, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.