Triển khai chính sách về bảo vệ phát triển rừng ở Đồng Tháp

ThienNhien.Net – Ngày 27/03/2012, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012.

Theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 được quy định tại Quyết định số 500/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/03/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đồng Tháp có diện tích rừng 7.593ha tính đến 31/12/2010. Trong năm 2012, tỉnh cần thực hiện giao khoán bảo vệ 1000ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, trồng mới 320ha rừng, chăm sóc 800ha và trồng thêm 400.000 cây phân tán.

Cùng ngày, UBND tỉnh ra công văn đốc thúc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Nội dung này đã được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ tháng 2/2012, yêu cầu Sở nghiên cứu, khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng kế hoạch triển khai và đề xuất thành lập bộ máy tổ chức quản lý thực hiện