Gia hạn Hiệp định tín dụng dự án Phát triển ngành lâm nghiệp

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn Hiệp định tín dụng Phát triển của Dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) thêm 18 tháng, từ ngày 31/3/2012 đến hết ngày 30/9/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB cho việc gia hạn trên theo quy định hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án; bảo đảm tiến độ giải ngân và tiến hành giám sát chặt chẽ để các hoạt động của dự án được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Được biết, mục tiêu của Dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” là quản lý có hiệu quả và bền vững các khu rừng trồng sản xuất và bảo tồn đa dạng sinh học ở một số khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học cao, nhằm tăng thêm đóng góp của ngành lâm nghiệp vào công tác xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam và bảo vệ môi trường.

Dự án bao gồm 4 hợp phần: Phát triển thể chế; Trồng rừng sản xuất; Rừng đặc dụng; Quản lý – Giám sát và Đánh giá dự án

Dự án tiếp tục triển khai thực hiện sẽ mang lại những cơ hội hết sức thuận lợi cho các hộ dân được tiếp cập nguồn vốn vay ưu đãi và các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật trong đầu tư trồng rừng sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Dự án có mục tiêu hỗ trợ thí điểm cấp chứng chỉ rừng cho khoảng 10.000 ha rừng trồng thương mại của các hộ gia đình. Chứng chỉ rừng đảm bảo cho việc quản lý rừng trồng một cách bền vững, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Khi rừng trồng được cấp chứng chỉ sẽ nâng cao một cách đáng kể giá trị của các sản phẩm từ rừng trồng, mở ra cơ hội cho các sản phẩm từ rừng trồng của dự án có thể tiếp cận với các thị trường mới có yêu cầu cao về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như châu Âu và Mỹ.

Ngoài ra, việc đầu tư trồng rừng sản xuất cũng thiết thực góp phần bảo vệ môi trường như làm giảm hiệu ứng nhà kính; tăng diện tích che phủ cũng như chất lượng của rừng trồng sẽ góp phần đáng kể vào việc bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn đất, tăng độ phì của đất, tăng sức sản xuất cho đất từ đó góp phần chống nguy cơ sa mạc hóa tại các tỉnh của vùng duyên hải miền Trung Việt Nam; bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động, thực vật, các nguồn gen quý hiếm của Việt Nam.