Tăng cường thực thi luật chống tham nhũng và tội phạm về rừng

ThienNhien.Net – Khuyến nghị trên được rút ra từ nghiên cứu mới công bố của Ngân hàng Thế giới (WB) mang tên Justice for Forests: Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging (Pháp luật về rừng: Cải thiện các nỗ lực thực thi luật hình sự chống lại nạn khai thác gỗ trái phép). Trong đó đã cụ thể hóa những cách thức thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn tham nhũng và truy tố các tổ chức tội phạm kiếm tiền nhờ vào hoạt động khai thác gỗ trái phép.

Khai thác gỗ trái phép đang đe dọa “lá phổi xanh” của Trái đất (Ảnh: Pro Cosara/Panoramio)

Theo WB, phần lớn phi vụ khai thác gỗ trái phép đều do những nhóm tội phạm có tổ chức cầm đầu, thậm chí ở một số quốc gia, chiếm tới 90% số vụ khai thác gỗ, đồng thời dính líu tới nguồn “tiền bẩn” không qua thuế, thường được dùng để hối lộ các quan chức chính phủ tham gia vào đường dây tham nhũng.

Mặc dù ngăn chặn là một phần thiết yếu trong các nỗ lực giải quyết vấn nạn trên, song nhóm tác giả nghiên cứu nhận định rằng như vậy chưa đủ, về lâu dài cần phải có những hướng dẫn đối với các nhà hoạch định chính sách, ngành lâm nghiệp và các chủ thể thực thi pháp luật về cách sử dụng hệ thống luật hình sự chống lại nạn khai thác gỗ bất hợp pháp.

Ngoài ra, cần xây dựng và thực thi hệ thống chính sách toàn diện, minh bạch nhằm loại bỏ dần tham nhũng và lũng đoạn, củng cố hợp tác trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội.