Việt Nam cam kết hợp tác đẩy lùi mất mát đa dạng sinh học

Ngày 18/11, Hội nghị trực tuyến Ban Điều hành Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) lần thứ 22 đã được tổ chức nhằm kiểm điểm tình hình hoạt động, tiến độ và kết quả triển khai của các dự án về bảo tồn sự đa dạng sinh học và trao đổi, thảo luận về phương hướng hoạt động của ACB trong thời gian tới.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) – Trưởng Nhóm công tác ASEAN Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học phát biểu tại Hội nghị GB ACB 22.

Tại Hội nghị, Trưởng nhóm Nhóm công tác ASEAN của Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hoàng Thị Thanh Nhàn cho biết, chủ đề của năm ASEAN 2020 là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN mong muốn lan tỏa tinh thần chủ đề này trong các nước ASEAN nhằm thúc đẩy cam kết về bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái tại Đông Nam Á.

Việt Nam được công nhận là nước có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị tổng kết Chiến lược hành động quốc gia về đa dạng sinh học và chuẩn bị cho chiến lược giai đoạn 2030, cụ thể hóa các yêu cầu của chiến lược toàn cầu trong bối cảnh của Việt Nam, thúc đẩy đạt được các mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học của đất nước trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua đã đề xuất một số nội dung liên quan đến bảo vệ cảnh quan và đa dạng sinh học, nhằm tăng cường thể chế cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Chính phủ Việt Nam cam kết chung tay cùng với chính phủ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, hợp tác để đẩy lùi sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 để phát triển bền vững.