Quảng Nam cắt đất rừng giao người dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2

Một góc bản tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Bui (Bắc Trà My, Quảng Nam). Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bố trí đất sản xuất cho nhân dân khu tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Theo đó, đối với diện tích đất thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, thống nhất giao 750ha diện tích đất chưa có rừng cho UBND huyện Bắc Trà My để lập hồ sơ thủ tục giao đất cho nhân dân trong các khu tái định cư phát triển sản xuất. Cho phép chuyển đổi 82ha đất chưa có rừng được quy hoạch rừng phòng hộ nằm kề các khu đất sản xuất sang quy hoạch sản xuất để giao cho UBND huyện Bắc Trà My tổ chức giao lại cho các hộ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2. UBND huyện Bắc Trà My lập thủ tục giao đất sản xuất đối với diện tích 576 ha đất trống quy hoạch sản xuất nằm trong vùng phụ cận các khu tái định cư để người dân có đất sản xuất và yên tâm canh tác trên diện tích được giao.

UBND tỉnh cũng giao huyện Bắc Trà My làm việc với chủ đầu tư để có phương án bố trí 40 hộ dân ra khỏi vùng lõi các khu rừng tự nhiên để tránh tình trạng phát rừng làm nương rẫy gây thiệt hại đến diện tích rừng tự nhiên của tỉnh.

Thủy điện xin đất rừng để đền bù cho dân