Bình Định: Nghiêm cấm mua bán, vận chuyển ti tan thô ra khỏi tỉnh

ThienNhien.Net – Để đảm bảo an ninh trật tự và nguồn nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến sâu ti tan trên địa bàn tỉnh Bình Định, ngày 26/03/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 863/UBND-KTN về việc nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển ti tan thô ra khỏi địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có liên quan không được mua bán, vận chuyển ti tan thô (quặng thô chưa qua chế biến, không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định) ra ngoài tỉnh kể từ ngày 28/3/2012. Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua bán ti tan thô với các nhà máy chế biến ở trong tỉnh. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương quy định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, Công ty cổ phần Tân Cảng Miền Trung tiếp tục tổ chức thực hiện việc không làm thủ tục bốc xếp ti tan thô tại các cảng và kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng để xem xét xử lý khi phát hiện có trường hợp xuất bán ti tan thô ra ngoài tỉnh tại khu vực cảng của mình.

Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chỉ đạo Công an giao thông, Thanh tra giao thông và các Đội quản lý thị trường tăng cường lực lượng trên các trục giao thông và tại các vùng giáp ranh ở cuối tỉnh, nhất là tại khu vực tiếp giáp với các tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên để kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển, mua bán ti tan thô trái phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Đối với việc vận chuyển Ilmenite trong nội bộ tỉnh để xuất khẩu, giao Sở Công Thương thông báo cho các doanh nghiệp, các nhà máy chế biến sâu, chế biến tinh quặng trên địa bàn tỉnh biết khi vận chuyển Ilmenite trên đường phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và chở đúng tải trọng xe.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan, giao Sở Công Thương tổng hợp và dự thảo Quy định quản lý, sử dụng ti tan thô phục vụ cho các nhà máy chế biến sâu ti tan trên địa bàn tỉnh, gửi lấy ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan có liên quan và UBND các huyện có mỏ ti tan trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để thực hiện.