Nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin của người dân

ThienNhien.Net – Được sự tài trợ của Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) và hỗ trợ của Diễn đàn Phát triển trực thuộc Quỹ Hợp tác và Phát triển, Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng Bảo vệ môi trường (CEC) tổ chức họp khởi động dự án “Thiết lập diễn đàn trực tuyến nhằm nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin của người dân”.

Nội dung buổi họp ngoài mục tiêu giới thiệu tổng quan về Dự án còn hướng đến việc huy động các sáng kiến, ý tưởng và kinh nghiệm đóng góp cho diễn đàn nhằm thu hút người dân tham gia phòng chống tham nhũng, đồng thời trao đổi về các biện pháp nhằm hạn chế vấn đề nhạy cảm trong phát triển diễn đàn.

Buổi họp dự kiến được tổ chức vào chiều 9/3 tại Hà Nội với sự tham dự của các đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, các mạng lưới, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, nhà tài trợ.