Tăng tiến độ giải ngân 9 dự án do WB tài trợ

ThienNhien.Net – Ngày 2/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các công việc và cam kết giải ngân 9 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, đảm bảo trong năm 2012 phải đưa 9 dự án này ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm.

Dự án Cải thiện môi trường các thành phố duyên hải sẽ được đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2012 (Ảnh: Thanh Niên)

9 dự án bao gồm: Dự án Phát triển hệ thống cấp nước; Dự án Phát triển công nghệ thông tin; Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải; Dự án Cạnh tranh nông nghiệp; Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai; các Dự án Giao thông đô thị thành phố Hà Nội; Dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin tài chính; Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học và Dự án Hiện đại hóa hệ thống thuế.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ làm việc với WB để thống nhất các vấn đề liên quan đến việc hạn chế gia hạn, bổ sung vốn cho các dự án (không bổ sung vốn đối với các dự án không thực hiện đúng tiến độ và chưa giải ngân được 50% số vốn cam kết).

Đối với các dự án đang triển khai, nếu bắt buộc phải gia hạn cần làm rõ lý do, kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan chủ quản cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.