Quản lý tác động môi trường để tăng trưởng kinh tế bền vững

ThienNhien.Net – Nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm và việc xây dựng các kế hoạch đánh giá tác động môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, Quỹ Đầu tư VietNam Holding Limited (VNH) phối hợp với Tổng cục Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo VietNam Holding lần thứ 7 chủ đề “Tăng trưởng kinh tế: Quản lý các tác động môi trường”.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề môi trường mà các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm như tác động môi trường tiềm ẩn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế; các vấn đề về truyền thông và nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề môi trường; khuyến khích hợp tác đầu tư trong lĩnh vực môi trường (quản lý chất thải, xử lý nước thải, tái chế, hiệu quả sử dụng năng lượng, công nghệ xanh, sản phẩm sinhh thái…); giới thiệu sáng kiến, giải pháp đối với vấn đề ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí.

Ngoài ra, Hội thảo cũng đề cập đến những cảnh báo về vấn đề nước biển dâng mà ĐBSCL đang phải đối mặt.

Dự kiến, Hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào chiều 7/3 và chiều 8/3 tại TP. HCM.