8 tỉnh bị kiểm điểm vì báo cáo sai thiệt hại thiên tai, dịch bệnh

ThienNhien.Net – Ngày 29/2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc báo cáo không đúng những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong năm 2009; phân bổ kinh phí chậm; sử dụng kinh phí được hỗ trợ sai mục đích, không đúng đối tượng và không theo đúng quy định.

(Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Chính phủ)

Cụ thể, việc đánh giá, tổng hợp về thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh của một số địa phương để kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí chưa thật chính xác cả về khối lượng và giá trị.

Khi tổng hợp kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, một số địa phương đưa vào cả những đối tượng không thuộc diện được ngân sách hỗ trợ.

Có những địa phương đề xuất cần phải được hỗ trợ ngay nhưng khi được hỗ trợ thì không triển khai sớm, thậm chí phân bổ chậm trễ so với yêu cầu, không đúng mục đích và sai đối tượng.

Tỷ lệ giải ngân kinh phí được hỗ trợ tại 8 tỉnh tính đến 30/6/2010 mới đạt 55,38%. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí tại Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Hà Giang, Thanh Hóa không đúng quy định.

Ngoài chỉ đạo yêu cầu kiểm điểm, Thủ tướng cũng đề nghị Chủ tịch UBND 8 tỉnh chấn chỉnh công tác báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để báo cáo Trung ương, đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ các khoản kinh phí hỗ trợ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng.