Brazil hỗ trợ 5 nước châu Phi chống đói

ThienNhien.Net – Theo một cam kết mới được ký giữa Chính phủ Brazil, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), quốc gia châu Mỹ La tinh này sẽ cung cấp khoản tài trợ trị giá 2,375 triệu USD cho chương trình mua lương thực mới ở địa phương nhằm hỗ trợ nông dân và các cộng đồng dễ bị tổn thương tại 5 nước châu Phi: Ethiopia, Malawi, Mozambique, Niger và Senegal.

(Ảnh minh họa: Examiner.com)

Đi kèm với việc cung cấp khoản tài chính nêu trên, Brazil cũng đồng thời chia sẻ về những kinh nghiệm rút ra từ Chương trình mua Lương thực quốc gia (PAA*)  mà nước này đã triển khai trước đó.

Đổi lại, Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) – đơn vị nhận được khoản tài trợ 1,55 triệu USD – sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm hướng sản xuất cho dự án mới, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến thu mua, cung cấp hạt giống, phân bón, thúc đẩy năng lực trồng, chế biến và bán nông phẩm cho các hộ sản xuất quy mô nhỏ cũng như các hội nông dân.

Khoản tài chính 800.000 USD còn lại sẽ được dành để hỗ trợ cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) trong quá trình tổ chức mua sắm và phân phối lương thực tới các trường học và các nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Ngoài việc hỗ trợ lương thực cho những cộng đồng nghèo đói, dự án còn góp phần đẩy mạnh các thị trường lương thực địa phương, từ đó từng bước cải thiện an ninh lương thực, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực trong tương lai.

(*) Chương trình PAA bắt đầu bằng việc mua nông phẩm của những hộ nhỏ lẻ, sau đó phân phát cho những đối tượng có nguy cơ cao, bao gồm trẻ em và thanh thiếu niên thông qua chương trình bữa ăn nội trú tại trường học.