Báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược thủy điện dòng chính Mê Kông được trao giải quốc tế

ThienNhien.Net – Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) vừa công bố danh sách các giải thưởng quốc tế năm 2012. Theo đó, nhóm thực hiện Báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược về thủy điện dòng chính Mê Kông (SEA) sẽ là một trong hai đơn vị vinh dự được nhận Giải thưởng Sáng kiến Hợp tác.

Báo cáo SEA (Bản tiếng Việt)

Lễ trao giải sẽ được tiến hành tại Hội nghị thường niên lần thứ 32 của IAIA với chủ đề “Tương lai năng lượng: Vai trò của đánh giá tác động”, diễn ra tại Bồ Đào Nha vào tháng 5/2012. Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường (ICEM) sẽ thay mặt cho nhóm thực hiện báo cáo SEA lên nhận giải.

Nhóm thực hiện Báo cáo SEA được chọn do có nhiều đóng góp trong việc dự báo, đánh giá tác động của việc xây dựng 12 đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông và quá trình ra quyết định xây đập.

Đây là một giải thưởng đặc biệt có ý nghĩa bởi vì năm nay IAIA chỉ trao Giải thưởng Sáng kiến Hợp tác cho hai đại diện là ICEM – nhóm tác giả thực hiện Báo cáo SEA và Anglo American – nhóm tác giả thực hiện Bộ công cụ đánh giá tác động kinh tế xã hội (SEAT).

Báo cáo SEA được thực hiện theo đặt hàng của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC), công bố vào tháng 10/2010. Báo cáo khẳng định rằng việc xây dựng các con đập hạ nguồn Mê Kông sẽ gây ra những tác động không thể cứu vãn đối với hệ sinh thái và năng suất kinh tế của con sông, ảnh hưởng đến sinh kế và an ninh lương thực của hàng triệu người phụ thuộc vào nguồn tài nguyên của con sông. Báo cáo cũng cho rằng các dự án phát triển được đề xuất trên dòng sông này còn có nguy cơ tạo ra những căng thẳng quốc tế giữa các nước hạ nguồn.Vì vậy, khuyến nghị cuối cùng của SEA là hoãn lại tất cả các quyết định xây đập trên dòng chính Mê Kông ít nhất là 10 năm nữa và cần hơn 50 nghiên cứu quan trọng nữa để đảm bảo rằng các nhà hoạch định có được đầy đủ thông tin về các rủi ro này.