Hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn, đối tượng áp dụng cho các cơ sở đang hoạt động trước ngày 01/01/2012, thời gian thực hiện từ 2012 – 2016.

Cụ thể, đối với các đối tượng di dời đến địa điểm mới trong các cụm, khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ 40% tiền thuê lại đất phải nộp cho từng năm tính trong 5 năm đầu; diện tích đất được hỗ trợ bằng diện tích đất đang sử dụng tại cơ sở cũ.

Chế biến lâm sản trong khu vực dân cư (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Ngoài ra, các cơ sở này còn được hỗ trợ chi phí di dời nhà xưởng với mức 500.000 đồng/m2 nhà xưởng, đồng thời được hỗ trợ lãi suất vốn vay tối đa bằng 50% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới trong thời gian không quá 24 tháng.

Riêng với người lao động cũ hoặc người mới được tuyển dụng, khi di dời sẽ được hỗ trợ trả lương trong thời gian ngừng sản xuất.

Đối với các đối tượng thuộc diện di dời nhưng tự chuyển đổi ngành nghề sản xuất, sẽ được hỗ trợ kinh phí tháo dỡ thiết bị, dọn dẹp mặt bằng và cải tạo nhà xưởng với mức 500.000 đồng/m2 nhà xưởng, đồng thời được hỗ trợ trả lương, đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động.

Đối với các đối tượng thuộc diện di dời nhưng tự chấm dứt hoạt động sản xuất, sẽ nhận được mức hỗ trợ một lần (300.000 đồng/m2 nhà xưởng) để giải quyết những khó khăn sau khi chấm dứt hoạt động nhưng không quá 3 triệu đồng/cơ sở.