Phê duyệt danh mục dự án bảo tồn biển Việt Nam

ThienNhien.Net – Thủ tướng vừa phê duyệt danh mục 2 dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có dự án về bảo tồn biển Việt Nam.

Cụ thể, Dự án “Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho mạng lưới Khu bảo tồn biển Việt Nam” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 1.999.774 Cua ron Đan Mạch.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ”, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Khoa học và Công nghệ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 699.930 Cua ron Đan Mạch.

Thủ tướng giao hai Bộ hoàn thiện văn kiện dự án, phê duyệt, ký với nhà tài trợ và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.