Phát hiện nhiều sai phạm về đất đai

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra diễn ra vào ngày 12/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết, năm 2011, ngành đã triển khai 75.600 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, trong đó phát hiện rất nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Năm 2012 sẽ tập trung thanh tra các sai phạm về đất đai (Ảnh: KTV)

Năm 2011, ngành Thanh tra phát hiện thiếu sót, sai phạm hơn 286.000 ha đất các loại; kiến nghị thu hồi 11.845 ha đất. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành cũng phát hiện hành vi tham nhũng 9,4 ha đất; kiến nghị thu hồi 6,3 ha; xử lý trách nhiệm nhiều người đứng đầu.

Trong năm 2012, Thanh tra Chính phủ tập trung vào thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ ngành, địa phương trên một số lĩnh vực như quy hoạch và đầu tư xây dựng bệnh viện trọng điểm; thanh tra đề án kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo viên trên diện rộng; thanh tra công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc giao đất, giao rừng trên một số địa bàn tỉnh, thành phố…