Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Vinacomin

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) giai đoạn 2011-2015.

Ảnh minh họa (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công thương)

Đối với Vinacomin, Thủ tướng cho phép duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với 3 Công ty mẹ là Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ – Vinacomin, Tổng Công ty Đông Bắc, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin và 10 Công ty TNHH một thành viên.

Ngoài ra, Vinacomin cũng sẽ thực hiện cổ phần hóa theo hướng Nhà nước giữ 65% vốn điều lệ đối với hai Công ty mẹ là Tổng công ty Điện lực – Vinacomin, Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin và Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin; giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 8 Công ty TNHH một thành viên khác.

Đối với Vinatex, Thủ tướng cho phép duy trì doanh nghiệp do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn đối với 5 Công ty TNHH một thành viên, đồng thời thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo chỉ đạo tại Công văn 6524/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2011 của Văn phòng Chính phủ.