Huế chi hơn 28 tỷ đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt

ThienNhien.Net- Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phú Vang đến năm 2015 vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng nhằm mục tiêu thu gom, xử lý 30-35% chất thải rắn sinh hoạt vào năm 2012 và tăng lên 65% vào năm 2015.

Ngoài ra, đề án cũng phấn đấu đến 2015 có 90% số xã, thị trấn tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý được rác thải, 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị xử lý theo đúng quy định tại Quyết định 64/2003/QĐ-TTg.

Được biết, trong tổng kinh phí 28,547 tỷ đồng, địa phương sẽ dành hơn 19 tỷ đồng cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác, số còn lại được phân bổ cho công tác mua sắm trang thiết bị, sửa chữa các trạm trung chuyển, xử lý bãi rác gây ô nhiễm…

Số vốn này được huy động từ phí vệ sinh môi trường (hơn 14 tỷ đồng); ngân sách các cấp (hơn 11 tỷ đồng), và các nguồn khác (hơn 3 tỷ đồng).