Chương trình nước sạch nông thôn 2012 cần 886 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Nhằm đạt mục tiêu 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 57% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh…, Bộ Nông nghiệp đề xuất đầu tư thêm 886 tỷ đồng cho Chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012.

Trong năm 2012, Chương trình sẽ ưu tiên thực hiện tại các vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, vùng thường xuyên hạn hán, khó khăn về nguồn nước, lũ lụt và vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, đồng thời tập trung đầu tư các công trình cấp nước và vệ sinh các xã nông thôn mới, tăng kinh phí cho những vùng mà độ bao phủ về cấp nước và vệ sinh còn tương đối thấp…

Theo báo cáo năm 2011, tỷ lệ cấp nước hợp vệ sinh bình quân đạt 78%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 55%, khối lượng cấp nước hợp vệ sinh tăng thêm 1,2 triệu người, nhà tiêu hợp vệ sinh tăng thêm 400.000 hộ, công trình công cộng tăng thêm 1.000 công trình…