Sớm hoàn thiện Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu vào chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành nhanh chóng hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là vấn đề lớn, hết sức phức tạp, tác động vào mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, nhất là đối với nước ta – một trong số ít quốc gia trên thế giới được dự báo sẽ bị chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Vì thế, Việt Nam cần hành động quyết liệt, có những giải pháp hiệu quả trong ứng phó ngay từ bây giờ.

Chống ngập lụt cho các thành phố lớn là mục tiêu quan trọng của Chương trình hành động quốc gia về biến đổi khí hậu (Ảnh: Môi trường xanh)

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu để trình Chính phủ trong tháng 2/2012; tiếp tục cập nhật kịch bản về biến đổi khí hậu; chủ trì thẩm định các các đề án, dự án liên quan đến đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phối hợp xây dựng, ban hành các thông tư liên quan đến việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng nguồn vốn phục vụ hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp thu và sớm hoàn thiện Khung Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tính đến hết năm 2011, đã có 15/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội đồng liên ngành Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP – RCC) và các chuyên gia tư vấn độc lập cũng đã thẩm định, đánh giá gần 240 dự án do các địa phương đề xuất. Kết quả chọn được 19 dự án ưu tiên cấp bách, tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết ứng phó với các tác động do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra ở các địa phương, trọng tâm là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh ven biển.