Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 6 về “Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng”, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 21/4/2012.

Mô hình lúa - tôm tại ĐBSCL được đánh giá là có hiệu quả cao trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: SGGP)

Ngày 25/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị này.

Hội nghị sẽ có sự tham dự của 390 đại biểu đến từ các quốc gia, tổ chức phi chính phủ, các học viện quốc tế và trong nước.

Những nội dung chính của hội nghị gồm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, chia sẻ kiến thức quản lý và thích ứng thiên tai dựa vào cộng đồng giữa các quốc gia, các tổ chức và các đối tác tại Việt Nam và quốc tế.

Các thảo luận tại hội nghị sẽ hướng đến người nghèo, những người dân sinh sống ở những vùng, khu vực dễ bị tổn thương nhất khi thiên tai xảy ra.

Hội nghị quốc tế “Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” được tổ chức lần đầu tiên năm 2005.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học cho biết, Việt Nam là quốc gia đang phát triển nằm trong số những nước dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu.

Năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án “Nâng cao nhận thức và rủi ro thiên tai dựa vào cộng động”, được triển khai tại 6.000 xã. Đây là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.