Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020

Sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành năm 2015 phấn đấu đạt từ 55 – 58 triệu tấn (Ảnh minh họa: Quangninh.gov.vn)

ThienNhien.Net – Nhìn nhận rõ vai trò của việc phát triển ngành than trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và củng cố an ninh quốc phòng, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Theo Quy hoạch, với bể than Đông Bắc, mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành việc thăm dò phần tài nguyên và trữ lượng than thuộc tầng trên mức -300m và một số khu vực dưới mức -300m đảm bảo đủ tài nguyên và trữ lượng than huy động và khai thác trong giai đoạn đến năm 2020.

Với bể than Đồng bằng sông Hồng, sẽ lựa chọn một số diện tích chứa than có triển vọng, có điều kiện địa chất – mỏ thích hợp để tiến hành thăm dò trong kỳ kế hoạch 2012 – 2015, phục vụ việc đầu tư khai thác thử nghiệm vào cuối kỳ kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành công tác thăm dò phần diện tích chứa than có điều kiện khai thác thuận lợi thuộc khối nâng Khoái Châu – Tiền Hải.

Quy hoạch đặt ra mục tiêu sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành năm 2012 đạt từ 45 – 47 triệu tấn; năm 2015 đạt từ 55 – 58 triệu tấn; năm 2030 đạt trên 75 triệu tấn.

Trong đó, bể than Đông Bắc và các mỏ than khác (ngoài bể than sông Hồng) đạt sản lượng than thương phẩm khoảng 55 – 58 triệu tấn vào năm 2015. Với bể than sông Hồng, trong giai đoạn 2015 đầu tư khai thác thử nghiệm một số dự án làm cơ sở cho việc đầu tư phát triển sau năm 2015; phấn đấu đạt sản lượng than thương phẩm (quy đổi) khoảng 0,5 – 1 triệu tấn vào năm 2020.

Trước năm 2015 hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch bố trí các cơ sở tuyển vùng Quảng Ninh nhằm mục tiêu tối ưu hóa công tác vận chuyển than, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng về các chủng loại than qua sàng tuyển và đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển đô thị vùng than, quy hoạch giao thông, cảng biển, yêu cầu bảo vệ môi trường.

Phấn đấu đến năm 2020 phát triển chế biến than theo hướng đa dạng hóa sản phẩm (nhiên liệu đốt trực tiếp, than dùng cho luyện kim, khí hóa than, nhiên liệu lỏng từ than, nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất…).