Hơn 3.500 tỷ đồng quản lý lũ lụt lưu vực sông Hương

ThienNhien.Net – Nhằm định hướng cách thức xây dựng cộng đồng vững mạnh ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý lũ lụt tổng hợp, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phê duyệt Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông Hương đến năm 2020 với tổng vốn đầu tư dự kiến 3.566,3 tỷ đồng, được phân bổ trong 3 giai đoạn 2012 – 2015, 2016 – 2018, và 2019 – 2020.

Kế hoạch có tổng cộng 15 chương trình, dự án, trong đó có 9 hạng mục dự án công trình và 6 hạng mục dự án phi công trình cơ bản. Cả hai hạng mục giải pháp được phân loại thành 2 nhóm: phòng chống/giảm nhẹ/phòng ngừa và ứng phó/phục hồi/tái thiết tùy vào từng nội dung trong Kế hoạch.

Cụ thể, nhóm các giải pháp phi công trình sẽ bao gồm việc tăng cường năng lực thể chế của bộ máy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã; xây dựng và rà soát các kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo lũ, bão; nâng cao nhận thức cộng đồng; trồng rừng và bảo vệ rừng; tăng cường năng lực quản lý thiên tai; rà soát chính sách ứng cứu và tái thiết sau lũ; tăng cường năng lực ứng cứu và tái thiết.

Đối với các giải pháp công trình, Kế hoạch sẽ hướng tới việc nâng cấp hạ tầng nông thôn ở một số khu vực trọng điểm; sửa chữa, nâng cấp một số công trình giảm lũ số 1 (kè, cống, trạm bơm); xây dựng một số công trình giảm lũ số 2 (nạo vét bờ sông, bờ biển); chương trình tái thiết và giảm nghèo cho người dân sống ở ven biển và đầm phá; xây dựng các trung tâm ứng cứu ở vùng ngập úng; chương trình xây dựng chỗ trú ẩn tàu thuyền và cảng cá.