Bình Phước cần đẩy nhanh việc cấp “sổ đỏ” cho nông, lâm trường

ThienNhien.Net – Khảo sát một số nông, lâm trường quốc doanh tại Bình  Phước trong tháng 12/2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá, Bình Phước đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi các nông, lâm trường thành công ty TNHH một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tuy nhiên, để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác này, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng đẩy nhanh việc rà soát đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và chuyển sang thuê đất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn 1019/TTg-ĐMDN.

Bên cạnh đó, địa phương cần xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định, triển khai hoàn thiện cơ chế khoán, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, lao động trong nông, lâm trường quốc doanh.

Được biết, trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài mô hình tổ chức nông trường theo quy định hiện hành, UBND tỉnh đã sắp xếp lại một số Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng theo hướng chuyển một số Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng cho công ty cao su tự trồng quản lý; các doanh nghiệp được thuê đất hoặc giao đất từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để trồng cao su hoặc cây nguyên liệu.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh sớm tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, cũng như công tác thiết lập quỹ an sinh xã hội tại địa phương.