Yên Bái chuyển mục đích sử dụng đất xây nhà máy tuyển quặng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Yên Bái chuyển mục đích sử dụng 7,9 ha đất để thực hiện Dự án Xây dựng Nhà máy tuyển quặng tại thôn Yên Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái tổng hợp diện tích đất sử dụng cho Dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.