Bắc Giang quy định giá tính thuế tài nguyên

ThienNhien.Net – Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vừa chính thức được phê duyệt, thay thế quyết định cũ được ban hành từ cuối năm 2010.

Theo quy định mới, giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khoáng sản kim loại như quặng sắt hàm lượng Fe ≥ 45%, vàng sa khoáng, quặng chì, kẽm, ba rít, quặng đồng dao động ở mức 200.000 – 400.000 đồng/tấn.

Đối với khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng thông thường như đất khai thác san lấp, xây dựng công trình; đất làm gạch, ngói, phụ gia, xi măng dao động từ 20.000 – 23.000 đồng/m3; riêng cát vàng 120.000 đồng/m3, cát đen 65.000 đồng/m3 và sỏi 100.000 đồng/m3…

Ngoài ra, giá các loại tài nguyên khác như than, nước thiên nhiên, lâm sản và một số loại tài nguyên cũng được quy định cụ thể.

UBND tỉnh lưu ý, khi giá bán các loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập phương án điều chỉnh giá tính thuế cho phù hợp, trình UBND tỉnh quyết định.