Khánh Hòa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với đất san lấp

ThienNhien.Net – Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, sử dụng đất san lấp trái phép diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã ban hành chỉ thị yêu cầu các ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về quản lý, khai thác đất san lấp.

Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong thăm dò, khai thác đất san lấp, đồng thời đề nghị Sở phối hợp với Sở Tài chính đưa ra căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đất san lấp theo các trường hợp khác nhau, trình UBND tỉnh xem xét.

Đối với các dự án trọng điểm, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do nhà nước làm chủ đầu tư hoặc nhà nước chỉ định các đơn vị khác làm chủ đầu tư, việc khai thác đất san lấp được thực hiện mà không phải thăm dò, không cần xin giấy phép khai thác, chỉ đăng ký tại UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác.

(Ảnh minh họa: monre.gov.vn)

Đối với các khu vực khai thác có diện tích ≤ 5ha, trữ lượng khoáng sản đất san lấp ước tính ≤ 500.000 m3, chủ đầu tư cần lập đề án khai thác, trong đó xác định phạm vi diện tích, đồng thời, trình phương án khai thác, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được thẩm định, phê duyệt cùng đề án cải tạo, phục hồi môi trường, hợp đồng thuê đất…

Với các trường hợp khác, các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ theo quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, trong đó chỉ cần thăm dò tối thiểu đến trữ lượng cấp 122; việc thỏa thuận địa điểm để cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng chỉ cần căn cứ trên các ý kiến của các đơn vị tham gia kiểm tra thực địa, không cần lập thiết kế cơ sở, không yêu cầu thực hiện thiết kế mỏ và giám đốc điều hành mỏ.

Điểm chung duy nhất trong tất cả các trường hợp khai thác đất san lấp là đều phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trừ trường hợp vị trí khai thác nằm trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.

Tính đến cuối năm 2009, trên địa bàn tỉnh có 46 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác cát, đá vật liệu xây dựng thông thường, đất san lấp… Tuy nhiên, công tác phục hồi môi trường sau khai thác chưa được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm, đặc biệt hầu hết các hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát lòng sông và đất san lấp đa phần sử dụng công nghệ lạc hậu nên đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.