Chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải chịu thuế TNDN

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải chịu thuế TNDN.

Khai thác khoáng sản ở Bắc Kạn (Ảnh: thiennhien.net)

Thu nhập chịu thuế được tính theo công thức: Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riếng để kê khai nộp thuế, không được bù trừ vào thu nhập hoặc lỗ của các hoạt đột kinh doanh khác nhưng được bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động này với nhau.

Ngoài ra, thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế cũng được quy định là thu nhập chịu thuế.

Mức thuế TNDN với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm (bạch kim, vàng, bạc, thiếc, vonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm) từ 32-50%.