Quảng Ninh tăng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 4051/2011/QĐ–UBND quy định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn theo hướng tăng cao hơn so với Quyết định 291 được tỉnh ban hành từ năm 2009.

Mức thu phí bảo vệ môi trường phụ thuộc vào từng loại khoáng sản và khối lượng khai thác loại khoáng sản đó trên địa bàn, mức thu này được chia làm 2 loại là quặng khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Đối với quặng khoáng sản kim loại, mức thu dao động từ 30.000 – 270.000 đồng/tấn, còn với quặng khoáng sản không kim loại thì từ 2.000 – 90.000 đồng/tấn, nhóm có mức thu thấp nhất thuộc loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nhóm cao nhất thuộc quặng quý như quặng vàng, bạc, thiếc, bạch kim…

So với quy định tại Quyết định 291/2009/QĐ-UBND, mức phí bảo vệ môi trường với khai thác quặng thiếc, chì, kẽm tăng từ 180.000 đồng/tấn lên 270.000 đồng/tấn; đối với quặng sắt, tăng từ 40.000 đồng/tấn lên 60.000 đồng/tấn…

Riêng với khai thác khoáng sản tận thu, mức thu phí bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng.

Mức thu nêu trên sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2012.