Nghệ An chuyển mục đích sử dụng đất cho 8 dự án cấp bách

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho tỉnh Nghệ An chuyển mục đích sử dụng 186,111 ha đất, trong đó có 72,581ha đất lúa, để thực hiện 8 dự án cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.

8 dự án cấp bách gồm: Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh; Trung tâm dịch vụ vận tải và thương mại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên; Khu đô thị mới Vicem xã Nghi Đức, thành phố Vinh; Khu đô thị mới xã Nghi Kim, thành phố Vinh…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An xem xét quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án mở rộng Khu đô thị dầu khí Hoàng Mai tại thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh được Chính phủ xét duyệt.