Anh, Úc và Đan Mạch hỗ trợ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giai đoạn 2011-2015” (Chương trình NTP III) do Chính phủ các nước Anh, Australia và Đan Mạch đồng tài trợ.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, phê duyệt nội dung văn kiện dự án và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2006-2010 nhờ nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trong cả nước là hơn 52 triệu người, đạt tỷ lệ 80%, tăng trung bình 4,2%/năm.

Trong đó, 35% số người được sử dụng nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn; khoảng 77% số hộ có nhà tiêu, trong đó 55% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; khoảng 2,7 triệu hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (chiếm khoảng 45% tổng số hộ chăn nuôi); khoảng 18.000 trang trại chăn nuôi tập trung thu gom và xử lý hầu hết chất thải…

Trong giai đoạn tới, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình sẽ tập trung nghiên cứu chuyển giao một số công nghệ phù hợp cho các vùng đặc thù như công nghệ xử lý nước mặn phục vụ cho sinh hoạt và mô hình nhà tiêu phù hợp cho các vùng khan hiếm nguồn nước ở các vùng ven biển, đảo…; công nghệ xử lý nước quy mô hộ gia đình giá thành hạ; công nghệ xử lý chất thải làng nghề… đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý chất thải chăn nuôi và phế thải nông nghiệp…