Kiên Giang chi hơn 99 tỷ đồng bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại hai huyện An Biên và An Minh giai đoạn 2011-2015 vừa được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm trên 38%, vốn nước ngoài tài trợ 48%, còn lại là các nguồn huy động khác.

Dự án có quy mô trên 9.800 ha, trong đó đất rừng chiếm hơn 7.600 ha, đất chưa có rừng trên 3.600 ha, mục tiêu dự án nhằm bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, bảo vệ tài nguyên rừng, chống xói mòn ven biển. Đặc biệt, kế hoạch trồng rừng phòng hộ tại hai địa phương sẽ giúp khôi phục hệ sinh thái rừng tràm đã mất, nâng cao độ che phủ, hạn chế tình hình nhiễm phèn, nhiễm mặn, nâng cao tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng.